Tăng traffic website
URL (dường dẫn 1 trang bạn muốn tăng traffic)
Mô tả:
- Số lượng visitor khi chạy thực tế có thể nhiều hơn (hoặc ít hơn) 1 chút so với số lượng bạn mua
- Bạn có thể điều chỉnh số lượng visitor theo từng URL riêng lẻ hướng dẫn sử dụng
Traffic mỗi ngày
Quốc gia
Số ngày sẽ chạy
Thời gian xem trang *Chi phí có thể thay đổi nếu bạn tăng thời gian xem trang
Nguồn truy cập Chia tỉ lệ
Cấu hình từ khóa
Trang con
Số trang con
Thời gian xem trang con
Tỉ lệ mobile/pc
50%
50%
Ngân sách
0 vnđ
Thông báo
Tăng view video
Gói dịch vụ
Mô tả:
URL (dường dẫn 1 trang bạn muốn tăng traffic)
Số lượng
*Tối thiểu: 10 | Tối đa:50,000
Hệ thống sẽ cộng thêm0Like (50%) để tránh tụt like
Từ khóa (*Lưu ý: chỉ được 1 từ khoá cho 1 chiến dịch)
Thành tiền:
Ngân sách
0 vnđ
Thông báo
Loading...