Traffic Facebook
Tăng like bài viết
Gói dịch vụ
Mô tả
Thu gọn
URL
Loại cảm xúc
Số lượng
*Tối thiểu: 10 | Tối đa: 50,000
Hệ thống sẽ cộng thêm0Like (50%) để tránh tụt like
Số lượng like tối thiểu cần tăng
Số lượng like đối đa cần tăng
Số ngày like
Số lượng bài viết được like trong 1 ngày
Số ngày like
Bình luận (*Lưu ý: một dòng là một bình luận)
Số bình luận hiện tại: 0
Thành tiền
Ngân sách
0 vnđ
Thông báo
Loading...